Depolamalı RES projelerinde son durum nedir?

 

Rüzgar enerjisi sektörünün yakından takip ettiği üzere 2022 yılının son çeyreğinden itibaren önlisans başvuruları alınmaya başlanan, değerlendirme aşamalarını geçmiş ve önemli bir kısmı önlisans almış depolamalı RES projeleri güncel proje stokunu bu analizde incelemeye çalıştık.

Nisan 2024 itibarıyla EPDK’nın internet sitesinden sağlanan güncel verilere göre depolamalı RES önlisansı alan projelerin genel durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Depolamalı RES Önlisansı Alan Projelerin Genel Durumu
Proje Sayısı 238
Yatırımcı Sayısı (Farklı Tüzel Kişilik Bazında)  10 
İl Sayısı  54 
Tüm Projelere verilen Depolama RES Önlisans Toplam Kurulu Gücü (MWm) 17.378 

 

Türkiye’nin hemen hemen tamamında projelerin geliştirilmeye başlaması memnuniyet verici olmakla birlikte, depolamalı RES önlisansları yoğunluklu olarak Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerindeki proje sahalarına yapılmıştır. Önlisanslı projelerin ve kapasitenin yaklaşık %50’si bu üç ilimizde olan projelerden oluşmaktadır.

 

Depolamalı RES Önlisansı Alan Projelerin Bulunduğu İller
İl Ön Lisans / Proje Sayısı Depolama RES Önlisans Toplam Kurulu Güç (MWm)
TEKİRDAĞ 43 4.022
KIRKLARELİ 34 2.678
EDİRNE 25 2.192
Toplam 102 8.892

 

Önlisans almış bu projelerin yanı sıra henüz “Önlisans Değerlendirme” aşamasında olan depolamalı RES projelerini incelediğimizde genel görünüm aşağıdaki gibidir:

 

Önlisans Değerlendirme Aşamasında olan Depolamalı RES Projelerin Genel Durumu
Proje Sayısı 21
Yatırımcı Sayısı (Farklı Tüzel Kişilik Bazında) 18
İl Sayısı 10
Tüm Projelere verilen Depolama RES Önlisans Toplam Kurulu Gücü (MWm) 1.556

 

Benzer bir şekilde “Değerlendirme” aşamasında olan depolamalı RES projelerinin önemli bir bölümü yine Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde toplanmıştır.

 

Önlisans “Değerlendirme” Aşamasında olan Depolamalı RES Projelerin Bulunduğu İller
İl Ön Lisans Değerlendirme Aşaması/ Proje Sayısı Toplam Kurulu Güç (MWm)
TEKİRDAĞ 4 505
EDİRNE 4 450
ANTALYA 1 200
KIRKLARELİ 5 181
Toplam 14 1.336

 

Önlisansını almış ve Önlisans Değerlendirme aşamasında tüm projelerin hepsinin proje kurulu güç bazında segmentasyon analizi aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. Bu analize göre, depolamalı RES projelerinin %55 gibi önemli bir bölümü 100 MW ve üzeri kurulu güce sahip projelerden oluşmaktadır.

 

Önlisans ve Önlisans Değerlendirme Aşamasında tüm

Depolamalı RES Projelerin Kurulu Güç Bazında Analizi

Depolama RES Ön Lisansların Kurulu Güç Bazında Segmentasyonu Proje Sayısı Segment Bazında Projelerin Kurulu Güçlerinin Toplamı (MWm) Segment Kurulu Güçlerinin Toplamının Yüzdesi (%)
Kurulu Gücü 100 MWm ve üzeri olan Projeler 71 10.441 55%
Kurulu Gücü 50 MWm – 99 MWm arasında olan Projeler 91 5.578 29%
Kurulu Gücü 50 MWm altı olan Projeler 97 2.914 15%
Toplam 259 18.933 100%

 

Önlisans Değerlendirme aşamasında bulunan depolamalı RES projelerinin de yakın zaman içerisinde önlisans alacağının varsayılması durumunda, tüm verileri birleştirdiğimizde; toplamda 259 farklı projeyle yaklaşık 19 GW büyüklüğündeki bu proje stoku geçtiğimiz 18 ay içerisinde sektöre sunulmuş oldu.

Bu proje önlisanları, özellikle gelecek yılların yatırımlarının tetiklenmesine yardımcı olacak proje geliştirme faaliyetlerinin önemli bir şekilde başlamasına ve 2023 yılından başlayarak proje geliştirme, izinler, ölçüm direği, micrositing gibi danışmanlık alanlarında ciddi hareketliliklerin oluşmasını sağladı.

Bahsi geçen bu RES projelerinin 6 ila 7 MW segmentindeki türbinlerle yatırıma dönüşmesi durumunda, sadece depolamalı RES projelerinden kaynaklı potansiyel olarak yaklaşık 2.700 ila 3.200 türbinlik ilave bir rüzgar türbini pazarının önümüzdeki 2 ila 5 sene içerisinde oluşması öngörülebilir.

Bununla birlikte, depolamalı RES projelerinin yatırımlarının gerçekleşmelerini geciktirebilecek veya engelleyebilecek konular şunlar olabilecektir:

  • Depolama yatırımları ve depolama yatırım maliyetleri,
  • Özellikle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerindeki proje yığılmaları, bu projelerin iletime nasıl bağlanacağı ve iletim altyapı yatırımlarının hangi takvimde ve nasıl yapılacağı,
  • Yine özellikle Trakya Bölgesi’nde yer alan ve Teknik Etkileşim Analizi (TEA) yönünden projelerin olumsuz görüş almış/alıyor olması,
  • Proje izinlerinde oluşabilecek gecikmeler,
  • Projelerin geliştirilmiş olsa dahi, nihai yatırımcısını bulmasıyla ilgili ikincil proje devir süreçleri,
  • Yatırım döneminde uygun finansman koşullarının bulunuyor olması.

 

Habib Babacan hakkında

Türkiye rüzgar enerjisi sektöründe 2008 yılından bu yana profesyonel iş yaşamını sürdürmekte olan Habib Babacan, kendi girişimi olan Mature Capital’le sektördeki yatırımcılara rüzgar enerjisi sektöründe ve rüzgar projelerinde iş geliştirme, proje geliştirme, Strateji Oluşturma ve Proje Devir (M&A) alanlarında danışmanlık hizmetleri sağlamaya devam ediyor. Rüzgar Projelerinin Devirleri (M&A) alanına odaklanmış Mature Capital hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Bu bir ilandır.