10 kW ve Altı Güneş Enerji Santrali Başvuru Süreci ve Evrakları

Sponsor İçerik

Güneş enerji santralleri kurulumları sadece montaj sürecinden ibaret değildir. Montaj aşamasından önce dikkatli bir şekilde başvurunun hazırlanıp gerekli yerlere yapılması gerekmektedir. Başvuru için gerekli evraklar ve başvuru süreçleri hakkındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir. Buna istinaden Green Solar Network Çalışma Komitesi tarafından hazırlanan bu içerik ile 10 kW ve altı güneş enerji santrali başvuru süreci ve evrakları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Başvuru için Gerekli Evraklar

 

GES başvuru süreci ile ilgili aşamaları anlatmaya başlamadan önce 10 kW ve altı GES başvuru evraklarını bilmemiz gerekiyor. Evinizin bulunduğu bölgedeki bir elektrik dağıtım firmasının başvuru ile ilgili sizde isteyeceği evraklar aşağıdaki gibidir.

1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4)

2. Başvuru sahibi gerçek kişi için nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler içinse tüzel kişiyi temsil eden şahıs veya şahısların yetki belgelerinin aslı veya noter onaylı belgesini veya aslı ile beraber sunacağı fotokopisi

3. Elektrik üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak;

  • Müstakil binalar için elektrik üretim tesisi ile ilişkilendirilmiş tüketim tesisinin yer aldığı alana kayıtlı tapu kaydı veya kira sözleşmesi ya da kullanım hakkını ispatlayan bir belge,
  • Eğer üretim tesisi birden fazla kullanıcıya sahip bir tüketim tesisi (apartmanlar, gökdelenler) ile ilişkilendiriliş ise apartman veya site yönetim karar defterinde başvuru sahibinin güneş enerjisi ile elektrik üretim tesisi kurabilmesi için gerekli karar yazısı örneğinin noter onaylı nüshası

4. Elektrik tüketim tesisi ile ilgili olarak,

  • Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod (bağlantı noktaları için kayıt aşamasında verilen tesisat (abone) numarasıdır.)
  • Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge

5. Ek-2 Faaliyet yasağına ilişkin beyan

 

TEDAŞ Başvurusu için Gerekli Evraklar

 

Başvuru süreci içerisinde TEDAŞ’a yapılacak başvuruda bazı dosyaları hazırlamanız gerekiyor. Bu dosyalar aşağıda listelendiği gibidir.

Elektrik Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

  • Elektrik üretim sisteminin elektriksel hesaplamalarının bulunduğu belge
  • Sistemin topraklama planı
  • Genel yerleşim planı
  • Projenin tek hat şeması

 

İnşaat Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
  • Kamu onaylı statik proje ve teknik rapor
  • Sistemin imar açısından uygunluğu için belediye veya OSB’den alınmış GES Uygunluk Yazısı

Yukarıda listelediğimiz evraklar çağrı mektubu onaylandıktan sonra TEDAŞ’a onaylatılır.

 

10 kW ve Altı Lisanssız GES Başvuru Süreci

 

Öncelikle kurulum yapmak istediğiniz çatı alanınıza ve sözleşme gücünüze göre bir güneş enerji kapasitesi belirlemelisiniz. Eğer konu ile ilgili bilgi sahibi iseniz kendiniz veya bir güneş enerjisi EPC firması ile anlaşarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelin süreci inceleyelim.

1. Başvuru evrakları ile birlikte bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketinin Enerji Taleplerini Değerlendirme Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.

2. Yapılan başvuru, başvuruyu takip eden ayın ilk 20 gününde değerlendirilir.

3. Eğer belgeleriniz tam ise teknik değerlendirmeye alınır.

4. Tüketim gücü 3 kW’a kadar (3 kW dahil) olan üretim tesisleri için doğrudan bağlantı görüşü oluşturulacaktır.[1]

5. Trafo kapasiteniz ve sözleşme bağlantı gücünüz (tesis kapasiteniz sözleşme gücünüzü geçmemeli) projenize uygunsa, başvuruyu takip eden ayın ilk 20 günü içerisinde bağlantı görüşü ve çağrı mektubu oluşturulmaktadır.

6. Başvuru sonuçları ilgili dağıtım şirketinin internet sitesinde ilan edildikten sonra 7 iş günü içerisinde bağlantı görüşü tebliğ edilir.

7. Gerekçeler ile tam ve eksiksiz sunulmayan başvurular, olumsuz başvurular ile çağrı mektubu düzenlenen başvurular, dağıtım firmasının internet sitesinde yayınlanır.

8. Çağrı mektubu onaylandıktan sonra 90 gün içerisinde güneş enerjisi ile elektrik üretim projeniz gerekli evraklarla birlikte TEDAŞ’a onaylatılır ve onaylı proje ile ilgili elektrik dağıtım firmasının Müşteri Teknik Hizmetler bölümüne Bağlantı Anlaşması başvurusu yapılır.

9. Başvurudan sonra 15 gün içerisinde Bağlantı Anlaşması imzalanır.

10. Bağlantı Anlaşmasının imzalanmasını takip eden 1 yıl içerisinde güneş enerjisi tesislerinin kurulumları yapılarak, geçici kabul işlemleri yapılır.

11. Kabul anlaşmasının sahada yapıldığı gün sistem kullanım anlaşması için ilgili dağıtım firmasının Piyasa ve Dağıtım Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulur.

12. Daha sonra ise 3 gün içerisinde sistem kullanım anlaşması imzalanır.[2]

10 kW ve altı GES başvuru süreci, genel olarak 3-4 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Ayrıca 10 kW’a kadar olan tesislerde elektrik enerjisi satışında gelir vergisi muafiyeti bulunmaktadır.[3]

 

Şekil 3: 10 kW ve Altı GES Başvuru Süreci [3].

 

SONUÇ

 

Elektrik üretim tesisiniz için başvurularınızı bölgenizde yer alan elektrik dağıtım firmasına yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yapmadan önce her bir tüketim tesisi için tek bir başvuru yapılması gerektiğini unutmayın. Ayrıca tesisinize uygun güneş enerji santral kapasitesini de doğru bir şekilde belirlemeniz de çok önemlidir. Bu konuda hizmet alacağınız bir EPC firmasına danışabilirsiniz. Hatta yukarıda belirttiğimiz tüm bu başvuru süreçlerini firma yetkililerine vekalet vererek onların yürütmesini de sağlayabilirsiniz.

10 kW ve altı GES başvuru süreci, sistem kapasitesi düşük olmasına rağmen uzun soluklu ve birçok prosedür içeren bir işlemdir. Yeni yasal düzenlemeler ile bu süreç kolaylaştırılmaya çalışılsa da hala istenilen kolaylıklar sağlanılmamaktadır. Elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı arttırılmak isteniyorsa, her evin çatısında bir GES olması önemli bir faktördür. Bunun içinde başvuru süreçlerinin daha kolay ve kısa olması çok büyük önem arz etmektedir.

 


KAYNAKLAR

 

[1] EPDK.(2018). 10 kW a Kadar Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi
[2] AYEDAŞ. Lisanssız Elektrik Üretimi-Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı Başvurusu İstenen Evraklar.
[3] Resmi Gazete.(11 Haziran 2018). GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ-MADDE 4.

 

 

 

 

 


Bu proje/yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.