‘’Özel sektörün yenilenebilir enerji yatırımları acilen basitleştirilmeli’’

Elektrik kesintileri dolayısı ile bir açıklama yayınlayan TÜRKONFED, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve akıllı şebeke konularına vurgu yaptı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin sanayi sektöründe yarattığı olumsuz etkiye ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu yüksek enerji fiyatlarının iş dünyasının en önemli maliyetlerinden olduğunu fakat özellikle İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Çorlu’da yaşanan kesintilerin yarattığı üretim kaybının, bu maliyetlerden çok daha ciddi rakamlara ulaştığını kaydetti.

Bu sorunun artık planlı, koordineli ve eylem odaklı bir strateji çerçevesinde kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini kaydeden Kadooğlu, şu değerlendirmede bulundu;

“İstanbul’da sorunun ana kaynağı altyapı eksikliğidir. Yıllardır TÜRKONFED olarak üye federasyonlarımız ve derneklerimizle birlikte İstanbul’daki elektrik altyapısının iyileştirilmesi için ciddi bir kaynak ayırılması gerektiğini aktarıyoruz. Sorunun çözümü için ayrılması gereken kaynağın üçte biri oranında bir yatırım yapılabildi. Elektrik altyapısında yaşanan sorunlar yıllardır çözülemedi. Elektrik altyapısına ilişkin diğer bir sorun ise voltaj dalgalanmalarıdır. Gerilim düşmesi ve kısa süreli kesintiler sanayide kullanılan hassas elektronik sistemlerin ve makinaların zarar görmesine sebep olmaktadır. Altyapı yetersizliği ve kaçak kullanımlar enerji altyapısının kalitesini düşüren temel etkenlerdir”

Yenilenebilir ve iklim değişikliği vurgusu

Açıklamada TÜRKONFED’in bu soruna yönelik çözüm önerileri şu şekilde sıralandı;

• Doğalgaz boru hattı ve depolama projeleri hızlandırılmalıdır. Türkiye'nin bu yatırımlardaki payı ve kontrolünü artırması konusu masaya yatırılmalıdır,

• Özel sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarını yavaşlatan düzenlemeler acilen basitleştirilmeli, yatırımcıların artan talebe cevap verecek yatırımları hızlandırmaları için önleri açılmalıdır,

• Yenilenebilir enerji alanında yapılacak sanayi ve santral yatırımları ekonomik hedefler arasında ön plana çıkarılmalıdır,

• Yaz saati uygulamasının kaldırılması ve saat dilimi değişikliği ekonomik etkileri de dikkate alınarak yeniden tartışılmalıdır,

• İklim değişikliği sürecinde, ağır iklim koşullarının ve doğal felaketlerin artmaya devam edeceği ve artık gündelik yaşamın bir parçası olacağı dikkate alınmalıdır. Her türlü enerji, ulaşım, sanayi ve şehir altyapısı ağır iklim koşullarına göre yeniden inşa edilmelidir. Bu yönde bir yeniden yapılanma planı oluşturulmalıdır,

• Tüm Türkiye, santralden tüketiciye akıllı şebeke sistemi ile donatılmalıdır. Enerji ihtiyacını takip ve kontrol etmenin en güvenilir yolu tam akıllı şebekelerdir,

• Kayıp ve kaçaklar Türkiye’nin sosyal gerçeği olarak görülmeli ve cezalandırmanın dışında önleyici ve tasarrufa yönlendirici politikalar uygulamalıdır. Dar gelirli kesimler için “sosyal tarife” sistemi getirilmesi gibi çözümler acilen masaya yatırılmalıdır.

 

Birden fazla alıcı için adresler arasında virgül kullanınız.