Küresel rüzgar gücü 10 yılda iki kat artacak

Almanya'da 2022 sonrasında yenileme projelerinin ağırlığı artacak

Rüzgar enerjisi araştırma ve danışmanlık kuruluşu MAKE, küresel rüzgar enerjisi gücünün gelecek 10 yıl içinde şimdikinin iki katına ulaşacağını öngördü.

Kuruluşun 2018'in ilk çeyreğine dair pazar görünümü çalışmasına göre sektördeki kurulu güç 2017-2027 yılları arasında, yıllık yüzde 4'lük bileşik büyüme oranı ile artacak.

Böylelikle 2017 sonu itibari ile 540 GW düzeyine yükselmiş olan küresel rüzgar gücü gelecek 10 yıllık dönemde, yılda ortalama 65 GW'lık büyüme gösterecek.

Bu büyümede ana pazarlar Çin ve Avrupa olacak.

Çin'in elektrik iletim altyapısı alanındaki yetersizliklerinin düzelmeye başlaması ile yatırımlarda artış olacaksa da Çin pazarının 2015'te gerçekleşen 30 GW'lık yıllık artış rakamına yakın zamanda ulaşması mümkün görünmüyor.

Avrupa pazarında ise büyüme ana olarak İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'da görülecek. Danimarka, İsveç ve İrlanda da hızla gelişen pazarlardan olacak.

Bununla birlikte 2021-2022 yıllarında Almanya kurulu güç artışında en yüksek noktaya ulaşmak ile birlikte, bu dönemden sonra pazardaki büyümede mevcut santrallerin yenilenmesine yönelik yatırımlar ağırlık kazanacak.

Almanya'da 2022 sonrasında devreye girecek rüzgar türbinlerinin yüzde 23'ünü yenilenme projeleri kapsamında inşa edilmiş olanlar oluşturacak. Almanya Avrupa'daki bu pazarın yüzde 40'ını oluşturacak.

ABD pazarında ise 2021 sonunda vergi teşviği programının (PTC) sonlanacak olması ise 2022-2027 yılları arasındaki kurulu güç artışının önemli oranda gerilemesine neden olacak.

Kuruluşa göre büyüme rakamları bu dönemde  ABD pazarında 2022-2027 yılları arasında bir önceki dört yıla göre üç kata yakın düşüş yaşanacak.

 

Birden fazla alıcı için adresler arasında virgül kullanınız.