Avrupa güneşte yavaşladı

SolarPower Europe 2016 için 7,1 GW'lık artış öngörüyor

Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi birliklerinden SolarPower Europe (SPE) Avrupa’nın güneş elektriğindeki büyümenin 2016’da bir yıl önceye göre önemli oranda gerileyeceğini öngördü.

SPE tarafından yapılan açıklamada Avrupa ülkelerindeki güneş elektriği kurulu gücünün 2016’nın ilk 9 ayında 5,3 GW arttığı, 2015’in aynı döneminde ise bu rakamın 6,5 GW olduğu bildirildi.

Birliğin açıklamasına göre bu gerilemenin ana nedeni Avrupa’nın halihazırda en hızlı gelişen pazarı Birleşik Krallık’ta değişen yasal düzenlemeler.

Açıklamaya göre Birleşik Krallık yönetiminin 2016’nın ilk çeyreğinde küçük ölçekli sistem kurulumlarına sağladığı destekleri düşürmesi, ayrıca büyük ölçekli yatırımlar için sağlanan destekleri kesmesi bu durumda etkili oldu.

SolarPower Europe açıklamasında 2015’te gerçekleşen 8,6 GW’lık artışa rağmen, 2016 yılındaki artışın 7,1 GW düzeyinde kalacağının da altı çizildi.

Açıklamada Türkiye’ye de özel bir yer ayrıldı.

Avrupa’nın çok az ülkesinde güneş elektriği talebinin artmasına karşın Türkiye’de güçlü büyüme görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada Türkiye’nin geleceğindeki gelişmeye yönelik öngörü yapmanın çok zor olduğu savunuldu. Açıklamada bunun gerekçesi olarak ise politik durum ve güçlü korumacı önlemler gösterildi.

 

Birden fazla alıcı için adresler arasında virgül kullanınız.