İthalat denetimlerine enerji verimliliği kriteri de eklendi

Uygulama 15 Ağustos tarihinden başladı

Elektronik cihaz ithalatlarında gerçekleştirilen denetimlere enerji verimliliği kriterinin de eklendiği bildirildi. 
 
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 15 Ağustos tarihinde başlatılan uygulama ilk aşamada toplam büyüklüğün 561 milyon dolar seviyesinde olduğu klima, elektrik motoru ve elektrikli süpürge ithalatı işlemleri için geçerli olacak. 
 
Bakanlığın açıklamasına göre uygulama sayesinde Türkiye aynı zamanda AB mevzuatına uyum konusunda da bir aşama daha kaydetmiş olacak. 
 
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;
 
 
‘’Bakanlığımızca yürütülen ithalat denetimleri kapsamında pek çok farklı ürün, ilgili teknik mevzuatına uygunluğu yönünden denetlenmektedir. 15 Ağustos 2016 tarihi itibariyle bu denetimlerde yeni bir döneme geçildi. İlk aşamada klimalar, elektrik motorları ve elektrikli süpürgeler ürün güvenliği denetimlerinin yanı sıra enerji verimliliği denetimlerine de tabi tutulacaktır.
 
Enerji verimliği yönünden yapılacak denetimlerin amacına uygun biçimde  yürütülmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile fikir paylaşımında bulunulmuş ve sektör temsilcilerinin soruları cevaplanmıştır.
 
Bu uygulamanın orta ve uzun vadede; enerji etiketi olmayan ürünlerin ithalatına engel olunması, verimsiz ürünlerden kaynaklanan elektrik israfının önlenmesinde etkili olacağı, ayrıca tüketicilerin enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
 
15 Ağustos 2016 tarihi itibariyle başlayan denetimler vesilesiyle, hem tüketicilerimizin hem de ithalatçılarımızın, yeni sürece olabildiğince hızlı bir şekilde uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir.
 
Başlatılacak olan bu uygulama ile ilk aşamada 561 milyon dolarlık bir ithalatın enerji verimliliği yönünden denetlenmesi söz konusu olacaktır. Bu uygulama aynı zamanda, AB mevzuatında da yer alan bu denetimin başlatılması ile Türkiye AB mevzuatına uyum konusunda bir aşama daha kaydetmiş olacaktır.
 
Bakanlığımız, kalitesi ve standardı düşük ürünlerin ülkemize girişinin engellenmesini teminen ithalat denetimlerine önem vermektedir ve bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.’’

 

Birden fazla alıcı için adresler arasında virgül kullanınız.