Lityum-iyon pil fiyatları hızla geriliyor

BNEF çalışmasına göre fiyatlar 2010'un beşte birine geriledi

Lityum-iyon pil fiyatlarının, kilovat-saat ortalamasının 209 dolara gerilediği bildirildi.

Bloomberg New Energy Finance tarafından elliden fazla üretici ile yapılan anket çalışmasına göre fiyatlar, geçtiğimiz yıla göre yüzde 24 oranında gerilemiş durumda.

Bununla birlikte fiyatlar 2010'a göre ise beşte biri düzeyinde gerilemiş durumda.

 

 

Birden fazla alıcı için adresler arasında virgül kullanınız.