Kentsel dönüşüm fırsatı Türkiye’ye yıllık 20 milyar dolarlık tasarruf sağlayabilir

Türkiye İMSAD Başkanı Hinginar doğru tasarlanan binalarının Türkiye’nin enerji tüketimini önemli oranda düşürebileceğini söyledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Enerji Tasarrufu Haftası dolayısı ile bir açıklama yayınladı.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar Türkiye’nin enerji tüketiminin yüzde 40’ının binalarda gerçekleştiğini oysa doğru tasarlanan binalar ile bu tüketimin yüzde 40 oranında düşürülebileceğini savundu.

Hinginar yıllık enerji ithalatının 60 milyar dolar düzeyinde olan Türkiye için bunun her yıl 15-20 milyar dolarlık tasarruf anlamına geleceğine de dikkat çekti.

Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecinde olmasının bu tasarrufu sağlayabilmek adına büyük bir fırsat olduğunu belirten Türkiye İMSAD Başkanı bunun için çalışmaları devam eden Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın yayınlanması gerektiği ayrıca yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerekliliğini vurguladı.

Fethi Hinginar değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü;

“Yeni ve mevcut binalarda ‘Enerji Kimlik Performansı’ hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca tüm stratejilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla özel sektörü de kapsayacak bir Enerji Verimliliği Ajansı’nın yapılandırılması, sistemin başarısı için ilk uygulamalar arasında görülmeli. Bina stoku başta olmak üzere, gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve sürekli yenilenmesi için ulusal ölçme değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Kamu binalarının enerji verimliliği konusunda örnek teşkil etmesi gerekiyor. Bu çerçevede TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi zorunlu hale getirilmeli. Öncelikle okul, hastane gibi kamu binalarında mutlaka enerji izleme-yönetim sistemi kurulmalı. Ülkemizdeki Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinin güçlendirilmesi, yurtdışındaki ESCO şirketleri benzeri bir yapıya kavuşması ve Enerji Performans Sözleşmelerinin yaygınlaştırılması için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir.’’

 

Birden fazla alıcı için adresler arasında virgül kullanınız.