2017 Sürdürülebilir Turizm Yılı ilan edildi

Amaç turizmin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunabileceğine dikkat çekmek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2017’yi ‘’Kalkınma İçin Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Yılı” olarak ilan ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yapılan açıklamada kararın gerekçesinin BM tarafından 2030 yılı için belirlenmiş 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma adına turizm sektörünün taşıdığı potansiyele dikkat çekme olduğu kaydedildi.

Açıklamada turizm sektörünün dünyadaki uluslararası ihracatın yüzde 7’sini gerçekleştirip, dünyadaki toplam istihdam onbirde birini sağladığı ve dünya ülkelerinin GSYİH rakamlarının içinde yüzde 10’luk pay sahibi olduğunun altı çizildi

Açıklamaya göre turizm sektörü iyi yönetildiği takdirde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ile kültürel ve doğal varlıkların korunmasını aynı anda sağlamak mümkün olabilir.

UNWTO uluslararası yıl çalışmanının lansmanını 18 Ocak’ta başlayacak olan İspanya Turizm Fuarı’nda gerçekleştirecek.

www.tourism4development2017.org

 

BM

 

Birden fazla alıcı için adresler arasında virgül kullanınız.