Künye

Yeşil Ekonomi Yayıncılık Adına İmtiyaz Sahibi

& Genel Yayın Yönetmeni 

İlhan Katiboğlu

 

Yönetim Yeri: 

Atatürk Bulvarı 151/404 Kavaklıdere Çankaya

 06640 Ankara

Telefon:

0312 - 495 07 95

 

Ticaret Sicil No:  293145