Lisanssız Elektrik Üretimi Yıl 2013 - Sektör Olma Yolunda Hızlı Adımlar

Yalçın Kıroğlu
Mars Energy, CEO

Bundan 3 yıl önce, müşteriler ile yaptığım görüşmelerde, yeni yönetmelik çıkacak, kendi elektriğinizi, kendiniz üretebileceksiniz dediğimde, o kadar çok kişiden, burası Türkiye burada böyle şey olmaz, hem devlet neden böyle bir şeye izin versin, devlet izin verse elektrik dağıtım şirketleri izin vermez sözleriyle o kadar karşılaşmıştım ki inanmazsınız. Biz ısrarla, hayır bu yönetmelik çıkacak, isteyen kendi elektriğini üretecek diye ülkemizin ne kadar hayrına olduğunu anlatıyorduk.

Yıllar geçti, 3 Aralık 2010 Yönetmeliği, arkasından 21 Temmuz 2011 tarihinden yenilenerek  yayınlaması , 10 Mart 2012 tarihli tebliğ ve de 26 Haziran 2012 tarihli Elektrik dağıtım şirketleri ile abone arasındaki sözleşmenin yayınlanması ile sektörün yasal alt yapısı tamamlanmış oldu.  Arkasından da yavaş yavaş 21 EDAŞ’a bağlantı başvuruları yapılmaya başladı. İlk aylarda çok yavaş olan bu talepler, son aylarda neredeyse bir önceki aya göre %40 artarak ilerliyor.

Toplam 647 Başvuru ,  366 Olumlu Sonuç

Aralık sonu 487’lerde olan başvuru sayısı, Şubat başı itibari ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketine yapılan toplam bağlantı başvurusu 647 adete, olumlu olarak cevaplananların sayısı ise 366 adete çıktı.

Toplam başvurulan kapasite 119 MW'a çıktı.

Her ne kadar da 20 MW’lık Kojenerasyon sınıfına girse de bu başvurunun da  19 MW’i biyokütleden oluşmaktadır. Güneşte Konya’yı da kapsayan MERAM, Rüzgar da ise Çanakkale’yi de içine alan ULUDAĞ EDAŞ, bağlantı başvurularının en fazla olduğu yerler oldu.

Güneşte yapılan başvuralarda ortalama kapasite 200 KW civarında iken 31 başvuru 500 KW olarak yapıldı. Özellikle de, 50 KW altı pek çok çatı başvurusu olduğu görülmektedir. Rüzgar Enerjisinde ise ortalama, değer güneşe göre iki kat fazla olup, 430 KW civarındadır. Yani Rüzgar’da başvurların çoğu 500 KW’lık başvurulardan oluşmakta, onu 250 KW’lık başvurular takip etmektedir. Çok az miktarda ise 100 KW altı başvuru var.

Bununla beraber 3 adette Rüzgar ve Güneş’ten oluşan hibrit başvrusunun da yapıldığını görüyoruz. Lisanssız HES’te ise maalesef DSİ’den beklenen mevzuat çalışmasının henüz tamamlanmaması nedeni ile hiçbir başvurunun değerlendirmesi tamamlanamamıştır. Tüm HES başvuraları beklemeye devam etmektedir. Biyokütle olarak ise yapılan 7 başvuru ile oldukça yavaş ilerlediğini görmekteyiz. Tüm bu başvuraları bir sonraki yazımızda çok daha detaylı inceleyeceğiz.

Olumlu  366 Şebeke Bağlantı Başvurusundan Onaylanan Proje Sayısı 9!

Bilindiği üzere, şebekeye bağlanacak her türlü elektrik üretim sisteminin projesi Enerji Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu onayı şu anda Bakanlık adına yetkilendirilen TEDAŞ yapmaktadır. Tebliğ gereği de, Elektrik Dağıtım Şirketinden olumlu başvuru sonucu ile çağrı mektubu alan başvuru sahipleri, 180 gün içinde TEDAŞ’tan proje onayı almak zorundadır. Aksi halde bu hakları yanmaktadır.

Edindiğimiz bilgilere göre sadece 21 dosya TEDAŞ’a proje için gelmiş ve bunlardan 9 adeti TEDAŞ tarafından onaylanarak, üretim sistemleri kurulma aşamasına gelmiştir. Başvuran ve onay alan tüm projelerin ise Güneş Enerjisi projeleridir. Rüzgarda süreç daha uzun olmaktadır.

TEDAŞ, proje onayına başvururken , Elektrik, Mekanik ve İnşaat projelerinin hazırlanması ile yaklaşık 18 kurumdan alınması gereken izin ve onaylar ile başvurulması gerekmektedir. Yani neredeyse Lisanslı projelerin onay süreci ile hemen hemen aynıdır. Bu da sektörün önündeki iyileştirilmesi gereken en önemli konu olarak yer almaktadır.

Lisansız Elektrikte, İlk Üretimler Başladı !

Onay alan 9 projeden, 200 KW’lık GES projesi Konya’da şebekeye bağlanarak, elektrik üretmeye başlamıştır. Diğerleri de tek tek devreye girmektedir. Yani, oldu mu, olacak mı derken  artık Lisanssız Elektrik Üretimi başlamıştır.

Sektörün Derneği de Kuruldu ve Hızla Büyüyor : Lİ-DER

Tüm bu gelişmelere olurken, 30 Mayıs 2012 de, Kısa adı Lİ-DER olan Lisanssız Elektrik Üretim Derneği’de kuruldu. Açılış ve basın lansmanını 26 Eylül 2012’de Ankara’da EPDK binasından yapıldı. Bu etkinliğe başta Enerji Bakanımız Taner Yıldız, TCBMM Enerji Komisyon Başkanı Mücahit Fındıklı, EPDK başkanı Hasan Köktaş, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yusuf Yazar’da dahil olmak üzere sektörün tüm önemli isimleri katılımları ile büyük destek verdiler.

Lİ-DER Mecliste – 1 MW sınır

Çok yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen, yaptıkları ile sektörün gelişimene pozitif destek veren Lİ-DER, yeni elektrik kanunu taslağının görüşüldüğü enerji komisyon toplantılarında,  500 KW olan lisanssız Elektrik üretim sınırının 1 MW, hatta 2.5 MW çıkmasını talep etti.

Geçen Salı günü  yapılan enerji komisyonu toplantısında 14. Madde olan Lisanssız Elektrik ile ilgili madde kabul edilerek, 500 KW’lık üst sınır 1 MW’a çıkartılması kabul edildi. Hükümetin ve kamunun büyük desteği ile oluşan,  bu durum sektörde çok büyük bir adım olarak tarihi yerini aldı.

Tüm bunlara bakınca, vallahi yönetmelik çıkacak dediğimiz günlerden,  bugün 500 KW’ sınırın 1 MW’a çok yakında resmen çıkacağını biliyoruz. Başladı başlayacak derken, 647 başvuru ile ilginin hızlıca büyüyerek arttığını görüyoruz.  Lisanssız Elektrik Üretim Sistemlerinin, onaylarını alıp, şebekeke bağlı elektrik üretimeye başladıklarını , dernek ile de artık bir sektör olarak, kabul edildiğini görüyoruz.

Kendi elektriğini üretim başladı. Tüm ülkemize hayırlı olsun.

Sevgiyle, özgürce kalın.

Yazar Hakkında
X

Uzun yıllar,  ülkemizin önde gelen holdinglerinde, Genel koordinatörlük, Yeni Yatırımlardan Sorumlu yöneticilik, görevlerinde bulundu. Yüksek  teknoloji çözümleri ile, Türkiye’nin  ilk süper bilgisayarı gibi pek çok, yeniliklere imza attı. Yenilenebilir Enerji sektöründe özellikle de rüzgar türbinlerine yoğunlaştı. Dünya üzerinde 10 dan fazla Rüzgar türbin fabrikasını yerinde ziyaret etti.  Özellikle de Lisanssız Elektrik Üretim Pazarının gelişmesi için, pek çok konferans/seminer vermektedir. Mars Energy şirketininin Hollanda ve Türkiye’de operasyonlarında üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.