TSKB Citi ve AFD’den kaynak sağladı

TSKB Citi ve AFD’den kaynak sağladı

TSKB sağladığı kaynağı, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir turizm ve enerji verimliliği gibi alanlardaki projelerin finansmanında kullandıracak