Nükleere Evet, Güneşe Hayır!

Nükleere Evet, Güneşe Hayır!

GENSED: 5346 sayılı YEK değişiklik taslağının bu yasama yılında da Meclis Genel Kurulu gündemine gelmeme nedeni, Hükümetin politik tercihidir. Hükümet, iradesini nükleer enerjiden yana kullanırken yenilenebilir enerjiyi ikinci plana itmiştir.